ေခါင္းစဥ္မရိွသူ

March 27, 2006 at 1:40 am (Uncategorized)

ေခါင္းစဥ္မရိွသူ

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဖ်ားေယာင္းၾကည့္မိ
မေန႔တစ္ေန႔ကလိုမ်က္ရည္မ်ိဳးနဲ
အျဖဴထည္အတိုင္း
အိပ္မက္ခြင့္မရေတာ့တဲ့အခါ
ငါ့မ်က္လံုးထဲကအလင္းေပ်ာ့ေပ်ာ့ညေတြ
ျပိဳက်သြား
ေဆာင္းေခတ္ၾကီးထဲမဲေမွာင္ေနတယ္ ..
ဗန္ဂိုးရဲ႕ခရီမိုနာတေယာျပားေလး
ငါ့ဆီအလည္လာတဲ႔ည
ဘယ္ဘက္လက္တစ္ေခ်ာင္း လံုး
ညတာရွည္လို႔သြားခဲ့
ငါ့ေမးခြန္းရဲ႕အေျဖက
ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းတစ္ခုသာျဖစ္လို ့သြားခဲ့ျပီး
ဘုရားသခင္နဲ ့ေတြ႕မွ
ဖြင့္ဖတ္မယ့္ဒိုင္ယာရီစာအုပ္တစ္အုပ္ကိုပိုက္
အၾကည္႔ေတြကို လမ္းမေတြဆီ
ဦး – တည္- ထား – လိုက္-တယ္- ။

Death Lock

Tags : Friend , Poem

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: