၀န္ထမ္းေတြလစာ ၁၀ဆတိုး

March 25, 2006 at 3:05 pm (Uncategorized)

၀န္ထမ္းေတြ လစာ ၁၀ ဆ တိုးသြားၿပီတဲ႔။ ရံုးေတြကို စာ၀င္ၿပီတဲ႔။ ဒါအမွန္ဆိုရင္ ၀မ္းသာစရာပါ။ ၀န္ထမ္းေတြ အသက္ရွဴ နဲနဲ ေခ်ာင္ၿပီေပါ႕။ ဒါေပမယ္႔ ဒီလစာတိုးတာကို လိုက္ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္း မတိုးေအာင္နဲ႔ ပိုက္ဆံတန္ဖိုး မက်ေအာင္ ထိန္းဖို႔ လိုလိမ္႔မယ္။ ႏို႔မိုဆိုရင္ေတာ႔ ဘာမွ ထူးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ ၿမန္မာၿပည္။ မီးေရမွန္ပါေစ ၿမန္မာၿပည္။

ၿဖည္႔စြက္။ အစိုးရ၀န္ထမ္း ၁၀ ဆ။ အၿပင္၀န္ထမ္း ၆ ဆ ၿဖစ္ပါတယ္တဲ႔။ သတင္း ထပ္မံ ရရွိပါတယ္။


Tags: Chao

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: