ဖံုးကာမွေပၚ

March 21, 2006 at 10:27 pm (Uncategorized)

ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္က ၿမားၾကီးရဲ႕ ဖံုးကာမွေပၚ ဆိုတဲ႔ ဟာသေလးထဲက ရယ္စရာေလး တစ္ခုကို ေဖာက္သည္ ခ်လိုက္ပါတယ္။

Tags : Funny

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: