ဘာသာေဗဒ နဲ႕ ပန္းျခံ

February 25, 2006 at 3:22 am (Uncategorized)

ပန္းျခံထဲမွာ
အဘြားအိုႏွစ္ေယာက္ ငိုတယ္
ငါနားမလည္တဲ့ ဘာသာေဗဒနဲ႔ငိုေနတယ္
ငါ့စိတ္ထဲကို အဲ့ဒီ မ်က္ရည္လာရိုက္တယ္
ငါနားမလည္ဘူးဘာသာေဗဒ
မ်က္ရည္စက္မွာဘာသာေဗဒမရိွဘူး
ေဘာလံုးတစ္လံုးမွာ ဘာသာေဗဒမရိွဘူး
ဂီတ မွာဘာသာေဗဒမရွိဘူး
ငါ သီခ်င္းဆိုတယ္
ငါ ေဘာလံုးမကန္္ဘူး
ငါ မငိုတတ္ဘူး
အဂၤလန္က ဘရာဇီးကို ၄း၂ နဲ႔ရႈံးတယ္
ဘက္ခမ္းတို႕ေတြငိုၾကတယ္
အဂၤလန္ဘုရင္မႀကီးလည္း ငိုခ်င္ငိုမယ္
ငါ့ေဘာလံုးေလးလည္းလိုက္ငိုတယ္
ငါ့မွာအဲ့ဒီတုန္းကအားမလိုအားမရႀကီး
ဘာသာေဗဒကအဲ့ဒီမွာ
ငိုတယ္လို႔မေျပာဘူး
အရူးရသကို မ်က္ရည္သေကၤတနဲ႔ျပတယ္
ငါက ငါဟာငါေတြးတယ္
ငါနားမလည္တဲ့ ဘာသာေဗဒနဲ႔
ငါ့ေရွ႕မွာ အဘြားအိုႏွစ္ေယာက္ငိုတုန္းပဲ
ငါကပန္းျခံထဲမွာ
သေကၤတ နာရီကိုၾကည္႔ျပီး
လက္ျပလိုက္တယ္
ဒီေနရာမွာ ဘာသာေဗဒ မလိုဘူးဆိုတာကို
အဲ့ဒီပန္းျခံႀကီးသိတယ္

ခတ္စ်ာန္ရဲ

Tags : KZY , Poem , Friend

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: