တကုိယ္ေရလြမ္းဆြတ္မႈ

February 18, 2006 at 7:21 am (Uncategorized)

တကုိယ္ေရလြမ္းဆြတ္မႈ
ေလးၿဖဴ

တကယ္ဆိုရင္ ငါဟာေသခ်ာ ေၿပာႏိုင္တယ္ ငါဟာ ၿငီးေငြ႕ အထီးက်န္
စာသင္ခ်ိန္ငယ္ရြယ္စဥ္ခါ တုန္းမွာလို ေပ်ာ္ရာ ၾကီးပ်င္းခဲ႕ စိတ္ေတြ
လူပံုလယ္ မေနခ်င္ ငါ႕တစ္ေယာက္ထဲပဲ
ရင္ခုန္သံအေသေတြကို ၿဖန္႕က်ဲရင္း အခန္းငယ္ထဲ
ကေလးေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀မွာ
စိတ္တဇၨလို ေရာဂါၿဖစ္ေစတယ္

ခ်စ္တတ္တဲ႕ စိတ္ေလး မရွိေသးဘူး
မုန္းတတ္တဲ႕ စိတ္ေလး မလိုခ်င္ေသးဘူး
အၿမဲမွားယြင္းတတ္တဲ႕ အရြယ္မွာ လူတိုင္းထက္ပိုၿပီးမွားခဲ႕
ေလာကမွာ ပိုင္ဆိုင္ခ်င္စရာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ မွားယြင္းမႈေတြပဲ မွားယြင္းမႈေတြပဲ

လူေတြေပၚဟန္ေဆာင္တတ္လာေတာ႕ မထူးဆန္းေတာ႕သလို
စာသင္ခ်ိန္ ငယ္ရြယ္စဥ္ခါ တုန္းမွာလို ေပ်ာ္ရာ ၾကီးပ်င္းလိုက္ခ်င္
ခါးသီးလြန္းတဲ႕ အဆိပ္သီးမ်ားလည္း
တစ္လံုးခ်င္းခူးဆြတ္မိခဲ႕ စိတ္ရိုင္းမ်ား
မွားေနၿပီ..

ခ်စ္တတ္တဲ႕ စိတ္ေလး မရွိေသးဘူး
မုန္းတတ္တဲ႕ စိတ္ေလး မလိုခ်င္ေသးဘူး
အၿမဲမွားယြင္းတတ္တဲ႕ အရြယ္မွာ လူတိုင္းထက္ပိုၿပီးမွားခဲ႕
ေလာကမွာ ပိုင္ဆိုင္ခ်င္စရာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ မွားယြင္းမႈေတြပဲ မွားယြင္းမႈေတြ

လူပံုလယ္ မေနခ်င္ ငါ႕တစ္ေယာက္ထဲပဲ
ရင္ခုန္သံအေသေတြကို ၿဖန္႕က်ဲရင္း အခန္းငယ္ထဲ
ရူးမိုက္တတ္တဲ႕ဘ၀မွာ

ခ်စ္တတ္တဲ႕ စိတ္ေလး မရွိေသးဘူး
မုန္းတတ္တဲ႕ စိတ္ေလး မလိုခ်င္ေသးဘူး
အၿမဲမွားယြင္းတတ္တဲ႕ အရြယ္မွာ လူတိုင္းထက္ပိုအမွားေတြ ပိုမ်ားတယ္
ေလာကမွာ ပိုင္ဆိုင္ခ်င္စရာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ မွားယြင္းမႈေတြပဲ
……..
မွားယြင္းမႈေတြပဲ

ခ်စ္တတ္တဲ႕ စိတ္ေလး မရွိခ်င္ဘူး
မုန္းတတ္တဲ႕ စိတ္ေလး မရွိေသးဘူး

, Song , Lyric

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: