ခဏနားပါမည္

February 10, 2006 at 3:40 am (Uncategorized)

သူငယ္ခ်င္းမ်ား

ခရီးတစ္ခု ထြက္စရာ ရွိလို႔ ရက္အနည္းငယ္ နားပါမယ္။ လာေရာက္ လည္ပတ္ ႏႈတ္ဆက္ သူေတြအားလံုး ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ပ်င္းရိဖြယ္ ၀ါက် ရွည္မ်ားကို ဖတ္ရႈ ေ၀ဖန္ အၾကံေပးသူမ်ား အားလံုးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ရက္အနည္းငယ္မွ ၿပန္လည္ ေတြ႔ၾကတာေပါ႕။

ညီလင္းဆက္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: