အဂၤလိပ္စာ Alphabets မ်ား

February 9, 2006 at 6:13 pm (Uncategorized)


အဂၤလိပ္ Alphabets ေတြကို လွလွပပ အရုပ္ေလးေတြ ဖန္တီးေပးထားတဲ႔ ဆိုဒ္ေလး တစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ ဖန္တီးသူ ရဲ႔ စိတ္ကူးနဲ႔ ပညာ အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ ကေလးေတြကို စာသင္တဲ႔ ပံုေလးေတြနဲ႔ တူပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ အဲဒီ ပံုေလးေတြကို Screen Shot ယူထားလိုက္ပါတယ္။

Source : Bemboszoo
via: militantplatypus

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: